"İnsanın değeri aradığı şeyin değeri kadardır."
MEVLANA

24 Ekim 2011 Pazartesi

23 Ekim 2011 Van Depremi

Vefat edenlere Allah'dan rahmet, yaralılara da acil şifalar...

Nideydim


Nideydim âlemi, âlemde hayrânın olaydım yâr,
Nideydim âdemi, âdemde kurbânın olaydım yâr.
Nideydim hûr u gılmânı, nideydim bâğ-ı Rıdvân’ı,
Nideydim başka seyrânı, sana seyrân olaydım yâr.
Nideydim devlet-i câhı, nideydim izzet-i şâhı,
Nideydim mihr ile mâhı, sana mihmân olaydım yâr.
Nideydim yâr u ağyârı, nideydim bülbül- i zârı,
Nideydim gül ü gülzâr ı, sana giryân olaydım yâr.
Nideydim yârın olsaydım, nideydim varın olsaydım,
Nideydim zârın olsaydım, sana nâlân olaydım yâr.
Nideydim zülfü leylâyı, nideydim çeşmi şehlâyı,
Nideydim başka sevdâyı, sana sûzân olaydım yâr.
Nideydim şânına layık, Hulûsi’n olmasa âşık,
Nideydim olmayı ayık, sana mestân olaydım yâr…
Osman Hulûsi Efendi